Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki Pirmā pasaules kara iznākumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Papildini attēla komentāru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atbildi jautājumus LR simbolu vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Izvērtē apgalvojumus par iekšpolitiku

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Nosaki jēdzienu skaidrojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Pēti vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sakārto hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Papildini tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
9. Raksturo personību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Izvērtē apgalvojumus par situāciju Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Atbildi jautājumus par LTP

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pēti LTP politisko platformu

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Raksturo personību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pēti valdības uzdevumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Papildini tekstu par situāciju 1918. gadā

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Nosaki apgrozībā esošo naudu

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Pēti rakstnieces atmiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Raksturo karoga simboliku

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Izvērtē valdības rīkojumu par zemi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Ceļā uz Latvijas valsts izveidi

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Latvijas valsts proklamēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Latvijas valsts pirmsākumi

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

26

Materiāli skolotājiem