Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

26p.
1. Atbildi jautājumus LR simbolu vēsturi 2p.
2. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 3p.
3. Sakārto hronoloģiskā secībā 4p.
4. Papildini tekstu 6p.
5. Raksturo personību 1p.
6. Atbildi jautājumus par LTP 2p.
7. Pēti valdības uzdevumus 2p.
8. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem 2p.
9. Raksturo karoga simboliku 1p.
10. Pēti rakstnieces atmiņas 3p.