Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Raksturo personību 1p.
2. Pēti valdības uzdevumus 2p.
3. Papildini tekstu par situāciju 1918. gadā 6p.
4. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem 2p.
5. Nosaki apgrozībā esošo naudu 1p.
6. Atbildi jautājumu par tekstu 1p.
7. Pēti rakstnieces atmiņas 3p.
8. Izvērtē valdības rīkojumu par zemi 2p.
9. Raksturo karoga simboliku 1p.