Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Nosaki notikuma laiku 1p.
2. Sakārto hronoloģiskā secībā 4p.
3. Papildini tekstu 6p.
4. Izvērtē apgalvojumus par situāciju Latvijā 3p.
5. Atbildi jautājumus par LTP 2p.
6. Raksturo personību 1p.
7. Pēti LTP politisko platformu 2p.