Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Pēti vēstures avotu 1p.
2. Nosaki Pirmā pasaules kara iznākumu 3p.
3. Atbildi jautājumus LR simbolu vēsturi 2p.
4. Izvērtē apgalvojumus par iekšpolitiku 3p.
5. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 3p.
6. Pēti vēstures avotu 2p.