Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēmas ievads Situācija Eiropā pēc Pirmā pasaules kara; situācija Latvijā; notikumi 1918. - 1920. gadā.
2. Ceļā uz Latvijas valsts izveidi Nacionālās apziņas veidošanās; idejas par valsts izveidi; autonomijas jautājums; organizācijas, kas virzīja pašnoteikšanās procesus.
3. Latvijas valsts proklamēšana Situācija pēc Kompjeņas pamiera; Latvijas Tautas padomes izveide; Latvijas valsts proklamēšanas pasākums.
4. Valsts pirmsākumi Situācija Latvijā 1918. gada nogalē: ekonomiskās un finanšu problēmas; iekšējās drošības jautājumu risinājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki Pirmā pasaules kara iznākumu 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
2. Papildini attēla komentāru 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē atbilstošu jēdzienu lietojumu.
3. Atbildi jautājumus LR simbolu vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
4. Izvērtē apgalvojumus par iekšpolitiku 2. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi; nostiprina zināšanas.
5. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
6. Pēti vēstures avotu 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
7. Sakārto hronoloģiskā secībā 2. izziņas līmenis augsta 4p. Nostiprina izpratni par procesu attīstību.
8. Papildini tekstu 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
9. Raksturo personību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām.
10. Izvērtē apgalvojumus par situāciju Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi; nostiprina zināšanas.
11. Atbildi jautājumus par LTP 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
12. Pēti LTP politisko platformu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
13. Raksturo personību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām.
14. Pēti valdības uzdevumus 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi grupēt, papildina zināšanas.
15. Papildini tekstu par situāciju 1918. gadā 2. izziņas līmenis augsta 6p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
16. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
17. Nosaki apgrozībā esošo naudu 2. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu, papildina zināšanas.
18. Pēti rakstnieces atmiņas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina izpratni par situāciju 1918. gadā.
19. Raksturo karoga simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pārbauda iepriekšējās zināšanas, izpratni, papildina zināšanas.
20. Izvērtē valdības rīkojumu par zemi 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļā uz Latvijas valsts izveidi 00:40:00 vidēja 14p. Latviešu nacionālās apziņas veidošanās; simbolu vēsture; jēdzienu lietojums; situācija pēc Pirmā pasaules kara; idejas par Latvijas valsti.
2. Latvijas valsts proklamēšana 00:40:00 vidēja 19p. Notikumu hronoloģija; organizāciju loma; Latvijas valsts dibināšana un situācija Latvijā; personības, to loma.
3. Latvijas valsts pirmsākumi 00:40:00 vidēja 19p. Personības Latvijas valdībā; valsts problēmas, to risinājums; iedzīvotāju nostāja; karaspēks vienību simbolika.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:50:00 vidēja 26p.