Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēmas ievads Situācija Eiropā pēc Pirmā pasaules kara; situācija Latvijā; notikumi 1918. - 1920. gadā.
2. Ceļā uz Latvijas valsts izveidi Nacionālās apziņas veidošanās; idejas par valsts izveidi; autonomijas jautājums; organizācijas, kas virzīja pašnoteikšanās procesus.
3. Latvijas valsts proklamēšana Situācija pēc Kompjeņas pamiera; Latvijas Tautas padomes izveide; Latvijas valsts proklamēšanas pasākums.
4. Valsts pirmsākumi Situācija Latvijā 1918. gada nogalē: ekonomiskās un finanšu problēmas; iekšējās drošības jautājumu risinājums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki Pirmā pasaules kara iznākumu 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
2. Papildini attēla komentāru 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē atbilstošu jēdzienu lietojumu.
3. Atbildi jautājumus LR simbolu vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanu pārbaude, nostiprināšana.
4. Izvērtē apgalvojumus par iekšpolitiku 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi; nostiprina zināšanas.
5. Nosaki jēdzienu skaidrojumus 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
6. Pēti vēstures avotu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
7. Sakārto hronoloģiskā secībā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nostiprina izpratni par procesu attīstību.
8. Papildini tekstu 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
9. Raksturo personību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām.
10. Izvērtē apgalvojumus par situāciju Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, lasītprasmi; nostiprina zināšanas.
11. Atbildi jautājumus par LTP 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
12. Pēti LTP politisko platformu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
13. Raksturo personību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina zināšanas par personībām.
14. Pēti valdības uzdevumus 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi grupēt, papildina zināšanas.
15. Papildini tekstu par situāciju 1918. gadā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
16. Atbildi jautājumus par problēmu risinājumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
17. Nosaki apgrozībā esošo naudu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē prasmi analizēt vizuālo avotu, papildina zināšanas.
18. Pēti rakstnieces atmiņas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina izpratni par situāciju 1918. gadā.
19. Raksturo karoga simboliku 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pārbauda iepriekšējās zināšanas, izpratni, papildina zināšanas.
20. Izvērtē valdības rīkojumu par zemi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļā uz Latvijas valsts izveidi 00:40:00 vidēja 14 p. Latviešu nacionālās apziņas veidošanās; simbolu vēsture; jēdzienu lietojums; situācija pēc Pirmā pasaules kara; idejas par Latvijas valsti.
2. Latvijas valsts proklamēšana 00:40:00 vidēja 19 p. Notikumu hronoloģija; organizāciju loma; Latvijas valsts dibināšana un situācija Latvijā; personības, to loma.
3. Latvijas valsts pirmsākumi 00:40:00 vidēja 19 p. Personības Latvijas valdībā; valsts problēmas, to risinājums; iedzīvotāju nostāja; karaspēks vienību simbolika.
4. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:50:00 vidēja 26 p.