Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēmas ievads Pirmā pasaules kara sākums, kara notikumi un to saikne ar procesiem Latvijā.
2. Kara sākums Kara ietekme uz Latvijas ekonomiku; iedzīvotāju iesaistīšana karā.
3. Bēgļi Bēgļu kustības iemesli, gaita; Rīgas evakuācija, tās sekas.
4. Strēlnieku bataljonu dibināšana Bataljonu dibināšanas iemesli, latviešu nostāja; izmaiņas frontē 1915. gadā; strēlnieku pirmās kaujas.
5. Strēlnieku kaujas Kaujas Rīgas pievārtē: Nāves sala, Ziemassvētku kaujas, kaujas pie Mazās Juglas, to sekas.
6. Latvija Pirmā pasaules kara beigās Revolūcija Krievijā un tās ietekme uz Latviju; lielinieku panākumu cēloņi; Iskolata izveidošana un darbības izbeigšana.
7. Latviešu strēlnieki Padomju Krievijā Strēlnieku loma padomju varas nostiprināšanā; Latviešu strēlnieku padomju divīzija; J. Vācietis; strēlnieku atgriešanās Latvijā, liktenis PSRS.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datē Pirmo pasaules karu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina zināšanas.
2. Raksturo attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē prasmi saistīt attēlu un tekstu.
3. Nosaki kara ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda iegūtās zināšanas.
4. Grupē notikumus 2. izziņas līmenis zema 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
5. Papildini tekstu par kara sākumu 1. izziņas līmenis vidēja 9 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
6. Nosaki pareizo atbildi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina izpratni par kara ietekmi.
7. Izvērtē kara ietekmi uz saimniecību 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pilnveido prasmi grupēt atbilstoši nozarēm.
8. Atbildi jautājumus par kara sākumu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
9. Pēti vēstures avotu par latviešiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
10. Nosaki pareizo atbildi par bēgļiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda zināšanas.
11. Izvērtē tekstu par bēgļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
12. Pēti mākslas darbu 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi darbā ar vizuālo avotu.
13. Atbildi jautājumus par Rīgas evakuāciju 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina zināšanas, pilnveido prasmi grupēt.
14. Papildini tekstu par bēgļiem 2. izziņas līmenis augsta 10 p. Nostiprina zināšanas.
15. Pēti tekstu par Rīgu 1915. gadā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
16. Nosaki jēdziena skaidrojumu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
17. Atbildi jautājumus par strēlniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni.
18. Pēti uzsaukumu stāties strēlniekos 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
19. Analizē strēlnieku karogu simbolus 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pilnveido prasmi darbam ar vizuālajiem avotiem, papildina zināšanas.
20. Izvērtē strēlnieku bataljonu nozīmi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē kritisko domāšanu, nostiprina izpratni.
21. Nosaki attēla aprakstu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi vērtēt attēlus.
22. Atbildi jautājumus par fronti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
23. Papildini tekstu par kaujām 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
24. Izvērtē karavīru situāciju kaujās 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
25. Saisti attēlu ar apgalvojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē prasmi saistīt vizuālo un tekstuālo informāciju.
26. Pēti vēstures avotus 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina izpratni par strēlnieku motivāciju.
27. Atbildi jautājumus par pārmaiņām 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
28. Papildini tekstu par procesiem 1917. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 11 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
29. Izvērtē lielinieku propagandu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi saistīt vizuālo un tekstuālo informāciju.
30. Grupē padomju varas ietekmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
31. Vērtē padomju varas politiku 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda izpratni, sekmē kritisko domāšanu.
32. Atbildi jautājumus par strēlniekiem Krievijā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
33. Pēti J. Vācieša viedokli 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
34. Savieto notikumu un laiku 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas par notikumu norises laiku.
35. Nosaki atbildes par strēlnieku gaitām 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmes darbā ar tekstu.
36. Analizē Brāļu kapu simbolus un tēlus, izvēlies atbildi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas par strēlnieku piemiņu.
37. Sagrupē hronoloģiski notikumus 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina zināšanas par notikumu pēctecību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā pasaules kara sākums 00:00:00 vidēja 13 p. Kara izcelsme, cēloņi, sākums.
2. Pirmā pasaules kara sākums un Latvijas iedzīvotāji 00:30:00 vidēja 20 p. Latvijas iedzīvotāju mobilizācija armijā, kara ietekme uz saimniecību.
3. Bēgļu kustība 00:30:00 vidēja 23 p. Bēgļu kustības cēloņi, norise, sekas.
4. Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana 00:30:00 vidēja 14 p. Iemesli bataljonu dibināšanai, sabiedrības nostāja.
5. Latviešu strēlnieku kaujas 00:30:00 vidēja 28 p. Strēlnieku kaujas Rīgas frontē, Nāves salā; strēlnieku slava un zaudējumi.
6. Latvija Pirmā pasaules kara beigās 00:30:00 vidēja 18 p. Strēlnieku noskaņojuma maiņa; Iskolata izveidošana, padomju varas laiks.
7. Latviešu strēlnieki Krievijā 00:30:00 vidēja 15 p. Strēlnieku sadarbība ar padomju varu, tās cēloņi; strēlnieki Krievijas pilsoņu karā. Notikumu hronoloģija.
8. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 43 p.