Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki procesus 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Skaidro jēdzienu nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Secini sasnieguma ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Izvērtē apgalvojumus par rūpniecības apvērsumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Pēti statistiku par strādniekiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Raksturo saimniecības attīstību

Grūtības pakāpe: augsta

7
7. Atbildi jautājumu par produkciju

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Izvērtē iespējas uzņēmējdarbībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pēti uzņēmēja veikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pēti K. Berga dzīvesstāstu

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Atbildi jautājumu par labdarību

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Raksturo Iekšrīgu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Savieto atbilstošos aprakstus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Pēti laikabiedra aprakstu par Rīgu

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Skaidro attēla nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Raksturo latviešu kultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pēti tekstu par folkloru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Nosaki ēkas nozīmi

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Pēti tekstu par Vāgneru

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Nosaki ēkas nozīmi

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Papildini tekstu par izglītību

Grūtības pakāpe: augsta

10
22. Raksturo latviešu mākslu

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Raksturo Rīgas arhitektūru

Grūtības pakāpe: augsta

2
24. Raksturo sporta pirmsākumus

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Atbildi jautājumus par tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Nosaki jūgendstila ēku

Grūtības pakāpe: zema

1
27. Papildini tekstu par jūgendstilu

Grūtības pakāpe: vidēja

10
28. Raksturo jūgendstilu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Nosaki jūgendstila virzienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Dekoratīvais jūgendstils

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Pēti nacionālo romantismu

Grūtības pakāpe: augsta

2
32. Izvērtē arhitektu devumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. Nosaki jūgendstila novirzienu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Procesi 19.gs. otrajā pusē - 20. gs. sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Rūpniecības apvērsums

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Uzņēmēji un viņu veikums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. Modernās Rīgas sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Kultūras dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

20
6. Jūgendstils Rīgā

Grūtības pakāpe: vidēja

25
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem