Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēmas ievads - procesu apskats 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma procesu raksturojums, jēdzieni.
2. Rūpniecības apvērsums Rīgas, Baltijas izaugsmes faktori; strādnieku situācija; uzņēmumi; transporta nozīme.
3. Uzņēmēji un viņu veikums Vācbaltiešu loma; latviešu tautības uzņēmēji, to darbība; uzņēmumu raksturojums.
4. Modernās Rīgas sākums Iekšrīga un teritorija ap to pirms vaļņu nojaukšanas; vaļņu nojaukšana, tās nozīme.
5. Kultūras dzīve Kultūru mijiedarbība; latviešu profesionālās kultūras sākums: grāmatniecība, māksla; kultūras būves un kultūras dzīve Rīgā.
6. Jūgendstils Rīgā Jūgendstila attīstība, būvniecības principi; jūgendstila novirzieni, to pazīmes; ievērojamie arhitekti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki procesus 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda zināšanas.
2. Skaidro jēdzienu nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē jēdzienu izpratni.
3. Secini sasnieguma ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina zināšanas, izpratni.
4. Izvērtē apgalvojumus par rūpniecības apvērsumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
5. Pēti statistiku par strādniekiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Papildina zināšanas, datu salīdzināšanas prasmes.
6. Raksturo saimniecības attīstību 3. izziņas līmenis augsta 7p. Sniedz papildus zināšanas par saimniecību Rīgā.
7. Atbildi jautājumu par produkciju 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina zināšanas.
8. Izvērtē iespējas uzņēmējdarbībā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, papildina zināšanas.
9. Pēti uzņēmēja veikumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē prasmes.
10. Pēti K. Berga dzīvesstāstu 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
11. Atbildi jautājumu par labdarību 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina izpratni, zināšanas.
12. Raksturo Iekšrīgu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
13. Savieto atbilstošos aprakstus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina iegūtās zināšanas.
14. Pēti laikabiedra aprakstu par Rīgu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, priekšstatus, sekmē lasītprasmi.
15. Skaidro attēla nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pilnveido prasmi saistīt attēla un teksta informāciju.
16. Raksturo latviešu kultūru 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina, nostiprina izpratni, zināšanas.
17. Pēti tekstu par folkloru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
18. Nosaki ēkas nozīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
19. Pēti tekstu par Vāgneru 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
20. Nosaki ēkas nozīmi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
21. Papildini tekstu par izglītību 3. izziņas līmenis augsta 10p. Papildina, nostiprina zināšanas par pārmaiņām latviešu izglītībā.
22. Raksturo latviešu mākslu 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē starppriekšmetu saikni ar vizuālo mākslu.
23. Raksturo Rīgas arhitektūru 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina izpratni, zināšanas par arhitektūras stiliem.
24. Raksturo sporta pirmsākumus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, zināšanu papildināšanu.
25. Atbildi jautājumus par tekstu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Papildina zināšanas par augstāko izglītību.
26. Nosaki jūgendstila ēku 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina prasmi noteikt jūgendstila ēku.
27. Papildini tekstu par jūgendstilu 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
28. Raksturo jūgendstilu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina, nostiprina zināšanas.
29. Nosaki jūgendstila virzienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina prasmi analizēt attēlu, atšķirt virzienus.
30. Dekoratīvais jūgendstils 3. izziņas līmenis augsta 3p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
31. Pēti nacionālo romantismu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
32. Izvērtē arhitektu devumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
33. Nosaki jūgendstila novirzienu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni, zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procesi 19.gs. otrajā pusē - 20. gs. sākumā 00:30:00 vidēja 10p. Dažādi procesi Rīgā, Latvijas teritorijā.
2. Rūpniecības apvērsums 00:30:00 vidēja 16p. Rūpniecības attīstība, nozares, uzņēmēji; strādnieku stāvoklis.
3. Uzņēmēji un viņu veikums 00:30:00 vidēja 9p. Latviešu uzņēmēju iespējas, darbība, personības; labdarība.
4. Modernās Rīgas sākums 00:40:00 vidēja 12p. Rīga pirms modernizācijas; vaļņu nojaukšanas pavērtās iespējas; jaunās būves.
5. Kultūras dzīve 00:40:00 vidēja 20p. Latviešu tradicionālā kultūra, profesionālās kultūras sākums; izglītības iespējas.
6. Jūgendstils Rīgā 00:40:00 vidēja 25p. Jūgendstila nozīme, Rīgas jūgendstila novirzieni, arhitekti.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 13p.