Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tēmas ievads - procesu apskats 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma procesu raksturojums, jēdzieni.
2. Rūpniecības apvērsums Rīgas, Baltijas izaugsmes faktori; strādnieku situācija; uzņēmumi; transporta nozīme.
3. Uzņēmēji un viņu veikums Vācbaltiešu loma; latviešu tautības uzņēmēji, to darbība; uzņēmumu raksturojums.
4. Modernās Rīgas sākums Iekšrīga un teritorija ap to pirms vaļņu nojaukšanas; vaļņu nojaukšana, tās nozīme.
5. Kultūras dzīve Kultūru mijiedarbība; latviešu profesionālās kultūras sākums: grāmatniecība, māksla; kultūras būves un kultūras dzīve Rīgā.
6. Jūgendstils Rīgā Jūgendstila attīstība, būvniecības principi; jūgendstila novirzieni, to pazīmes; ievērojamie arhitekti.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki procesus 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda zināšanas.
2. Skaidro jēdzienu nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē jēdzienu izpratni.
3. Secini sasnieguma ietekmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, izpratni.
4. Izvērtē apgalvojumus par rūpniecības apvērsumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
5. Pēti statistiku par strādniekiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, datu salīdzināšanas prasmes.
6. Raksturo saimniecības attīstību 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Sniedz papildus zināšanas par saimniecību Rīgā.
7. Atbildi jautājumu par produkciju 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina zināšanas.
8. Izvērtē iespējas uzņēmējdarbībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, papildina zināšanas.
9. Pēti uzņēmēja veikumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē prasmes.
10. Pēti K. Berga dzīvesstāstu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, kritisko domāšanu.
11. Atbildi jautājumu par labdarību 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina izpratni, zināšanas.
12. Raksturo Iekšrīgu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda zināšanas, izpratni.
13. Savieto atbilstošos aprakstus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina iegūtās zināšanas.
14. Pēti laikabiedra aprakstu par Rīgu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, priekšstatus, sekmē lasītprasmi.
15. Skaidro attēla nozīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi saistīt attēla un teksta informāciju.
16. Raksturo latviešu kultūru 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina, nostiprina izpratni, zināšanas.
17. Pēti tekstu par folkloru 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
18. Nosaki ēkas nozīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
19. Pēti tekstu par Vāgneru 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, lasītprasmi.
20. Nosaki ēkas nozīmi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
21. Papildini tekstu par izglītību 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Papildina, nostiprina zināšanas par pārmaiņām latviešu izglītībā.
22. Raksturo latviešu mākslu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē starppriekšmetu saikni ar vizuālo mākslu.
23. Raksturo Rīgas arhitektūru 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina izpratni, zināšanas par arhitektūras stiliem.
24. Raksturo sporta pirmsākumus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, zināšanu papildināšanu.
25. Atbildi jautājumus par tekstu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina zināšanas par augstāko izglītību.
26. Nosaki jūgendstila ēku 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina prasmi noteikt jūgendstila ēku.
27. Papildini tekstu par jūgendstilu 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
28. Raksturo jūgendstilu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
29. Nosaki jūgendstila virzienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi analizēt attēlu, atšķirt virzienus.
30. Dekoratīvais jūgendstils 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
31. Pēti nacionālo romantismu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi.
32. Izvērtē arhitektu devumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
33. Nosaki jūgendstila novirzienu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina izpratni, zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procesi 19.gs. otrajā pusē - 20. gs. sākumā 00:30:00 vidēja 10 p. Dažādi procesi Rīgā, Latvijas teritorijā.
2. Rūpniecības apvērsums 00:30:00 vidēja 16 p. Rūpniecības attīstība, nozares, uzņēmēji; strādnieku stāvoklis.
3. Uzņēmēji un viņu veikums 00:30:00 vidēja 9 p. Latviešu uzņēmēju iespējas, darbība, personības; labdarība.
4. Modernās Rīgas sākums 00:40:00 vidēja 12 p. Rīga pirms modernizācijas; vaļņu nojaukšanas pavērtās iespējas; jaunās būves.
5. Kultūras dzīve 00:40:00 vidēja 20 p. Latviešu tradicionālā kultūra, profesionālās kultūras sākums; izglītības iespējas.
6. Jūgendstils Rīgā 00:40:00 vidēja 25 p. Jūgendstila nozīme, Rīgas jūgendstila novirzieni, arhitekti.
7. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:40:00 vidēja 13 p.