Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

25p.
1. Papildini tekstu par jūgendstilu 10p.
2. Raksturo jūgendstilu 1p.
3. Nosaki jūgendstila virzienu 1p.
4. Dekoratīvais jūgendstils 3p.
5. Pēti nacionālo romantismu 2p.
6. Izvērtē arhitektu devumu 3p.
7. Nosaki jūgendstila novirzienu 2p.
8. Izvērtē arhitektu devumu 3p.