Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Raksturo latviešu kultūru 1p.
2. Pēti tekstu par folkloru 2p.
3. Nosaki ēkas nozīmi 1p.
4. Papildini tekstu par izglītību 10p.
5. Atbildi jautājumus par tekstu 1p.
6. Raksturo latviešu mākslu 1p.
7. Raksturo sporta pirmsākumus 3p.
8. Atbildi jautājumus par tekstu 1p.