Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Nosaki procesus 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā 2p.
2. Secini sasnieguma ietekmi 1p.
3. Atbildi jautājumu par produkciju 2p.
4. Atbildi jautājumu par labdarību 1p.
5. Skaidro attēla nozīmi 1p.
6. Nosaki ēkas nozīmi 1p.
7. Raksturo latviešu mākslu 1p.
8. Raksturo jūgendstilu 1p.
9. Izvērtē arhitektu devumu 3p.