Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Izvērtē apgalvojumus par rūpniecības apvērsumu 3p.
2. Pēti statistiku par strādniekiem 3p.
3. Pēti strādnieku dzīvi 1p.
4. Raksturo saimniecības attīstību 7p.
5. Atbildi jautājumu par produkciju 2p.