Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki jēdziena skaidrojumu

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Papildini tekstu par pārmaiņām

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Raksturo izmaiņas 19. gs.vidū

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Pēti lauksaimniecības izmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Izvērtē pārmaiņas latviešu dzīvē

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Pēti vēstures avotu par dzelzceļu

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Skaidro izgudrojuma nozīmi

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Pēti tekstus par uzņēmēju

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Raksturo latviešu izglītību

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Papildini tekstu par jaunlatviešu darbības sākumu

Grūtības pakāpe: vidēja

8
11. Nosaki personas raksturojumu

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Raksturo preses izdevumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Pēti A. Kronvalda tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Nosaki personību

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Grupē personības un to veikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Raksturo attēla nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. Pēti tekstu par jūrniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Papildini tekstu par K. Barona darbu

Grūtības pakāpe: augsta

9
19. Izvērtē apgalvojumus par jaunlatviešiem

Grūtības pakāpe: zema

4
20. Atbildi jautājumus par Latviešu biedrību

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Raksturo attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Papildini zināšanas par jaunlatviešiem

Grūtības pakāpe: augsta

6
23. Savieto procesus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Pēti saikni ar jaunlatviešiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Procesi 19. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Sabiedrība 19. gadsimta vidū

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Jaunlatviešu darbības sākums

Grūtības pakāpe: vidēja

17
4. Rīgas Latviešu biedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem