Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Izvērtē apgalvojumus par jaunlatviešiem 4p.
2. Atbildi jautājumus par Latviešu biedrību 2p.
3. Raksturo attēlu 1p.
4. Papildini zināšanas par jaunlatviešiem 6p.
5. Savieto procesus 3p.
6. Pēti saikni ar jaunlatviešiem 1p.
7. Nosaki jaunlatviešu problēmu 1p.