Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Raksturo latviešu izglītību 3p.
2. Papildini tekstu par jaunlatviešu darbības sākumu 8p.
3. Nosaki personas raksturojumu 1p.
4. Raksturo preses izdevumu 2p.
5. Pēti K. Barona tekstu 2p.
6. Nosaki personību 1p.