Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Izvērtē pārmaiņas latviešu dzīvē 3p.
2. Pēti vēstures avotu par dzelzceļu 2p.
3. Skaidro izgudrojuma nozīmi 1p.
4. Raksturo latviešu izglītību 3p.
5. Pēti viedokli par latviešiem 2p.
6. Pēti tekstus par uzņēmēju 2p.
7. Raksturo latviešu izglītību 3p.