17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Nosaki jēdziena skaidrojumu 1 p.
2. Papildini tekstu par pārmaiņām 9 p.
3. Raksturo izmaiņas 19. gs.vidū 2 p.
4. Pēti lauksaimniecības izmaiņas 1 p.
5. Pēti mājokļa aprakstu 1 p.
6. Skaidro izgudrojuma nozīmi 1 p.