Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Nosaki jēdziena skaidrojumu 1p.
2. Papildini tekstu par pārmaiņām 9p.
3. Raksturo izmaiņas 19. gs.vidū 2p.
4. Pēti lauksaimniecības izmaiņas 1p.
5. Pēti mājokļa aprakstu 1p.
6. Skaidro izgudrojuma nozīmi 1p.