Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki Eiropas procesu ietekmi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nosaki jēdziena skaidrojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Nosaki kartes datējumu

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Atbildi jautājumus par 18. gs. notikumiem

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Papildini tekstu par varas maiņu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
8. Pēti vēstures avotu par varu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Izvērtē apgalvojumus par zemniekiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Atbildi jautājumus par apgaismību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Savieto apgaismotāju un viņa devumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Pēti tekstu par latviešu zinātnieku

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Izvērtē kustības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Izvērtē apgalvojumus par franču armiju

Grūtības pakāpe: zema

3
15. Pēti vēstures avotu par Napoleona karaspēku

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Nosaki attēla aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pēti tekstu par Rīgas dedzināšanu

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Raksturo Broces izglītību

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Atbildi jautājumu par Broces darbību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Izvērtē apgalvojumus par Broces devuma nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Raksturo attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Raksturo dzimtbūšanu

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Pēti G. Merkeļa nozīmi dzimtbūšanas kritikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Salīdzini tekstu un apgalvojumus par zemniekiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Papildini tekstu par zemnieku nemieriem

Grūtības pakāpe: augsta

11
26. Atbildi jautājumus par brīvlaišanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Nosaki jēdziena nozīmi

Grūtības pakāpe: zema

2
28. Pēti avotu par muižām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Izvērtē latviešu izceļošanu uz Krieviju

Grūtības pakāpe: augsta

2
30. Analizē apgalvojumus par zemes izpirkšanas nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Nosaki Latgales īpatnības

Grūtības pakāpe: zema

3
32. Raksturo Latgales zemnieku stāvokli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. Papildini tekstu par dzimtbūšanas atcelšanu

Grūtības pakāpe: augsta

8
34. Pēti avotu par drukas aizliegumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Eiropas procesu ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Latvijas teritorijas iekļaušana Krievijas impērijā

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Vidzeme un Kurzeme apgaismības laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Napoleona armija Latvijas teritorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

8
5. J. K. Broces devums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Zemnieki Kurzemē un Vidzemē

Grūtības pakāpe: vidēja

20
7. Dzīve Kurzemē un Vidzemē pēc brīvlaišanas

Grūtības pakāpe: vidēja

13
8. Dzimtbūšanas atcelšana Latgalē

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem