Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Raksturo Broces izglītību 2p.
2. Atbildi jautājumu par Broces darbību 1p.
3. Raksturo attēla informāciju 1p.
4. Nosaki attēlā redzamo objektu 1p.
5. Izvērtē apgalvojumus par Broces devuma nozīmi 3p.