Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Raksturo dzimtbūšanu 1p.
2. Pēti G. Merkeļa nozīmi dzimtbūšanas kritikā 2p.
3. Salīdzini tekstu un apgalvojumus par zemniekiem 3p.
4. Papildini tekstu par zemnieku nemieriem 11p.
5. Atbildi jautājumus par brīvlaišanu 2p.
6. Pēti avotu par brīvlaišanu 1p.