Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Nosaki attēlā redzamo personu 1p.
2. Izvērtē apgalvojumus par franču armiju 3p.
3. Pēti vēstures avotu par Napoleona karaspēku 1p.
4. Nosaki attēla aprakstu 1p.
5. Pēti tekstu par Rīgas dedzināšanu 2p.