Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Nosaki Latgales īpatnības 3p.
2. Raksturo Latgales zemnieku stāvokli 2p.
3. Papildini tekstu par dzimtbūšanas atcelšanu 8p.
4. Pēti avotu par drukas aizliegumu 2p.
5. Atbildi jautājumu par situāciju Latgalē 1p.