Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Nosaki Eiropas procesu ietekmi 1p.
2. Nosaki skaidroto jēdzienu 1p.
3. Raksturo attēla informāciju 1p.
4. Nosaki jēdziena skaidrojumu 1p.
5. Nosaki kartes datējumu 1p.
6. Raksturo attēla informāciju 1p.