Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Atbildi jautājumus par 18. gs. notikumiem 3p.
2. Papildini tekstu par varas maiņu 9p.
3. Atbildi jautājumus par guberņām 2p.
4. Pēti vēstures avotu par varu 4p.
5. Izvērtē apgalvojumus par zemniekiem 3p.
6. Nosaki kartes datējumu 1p.