Teorija

Uzdevumi

1. Analizē apgalvojumus par Kurzemes hercogisti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Nosaki kartes datējumu

Grūtības pakāpe: augsta

1
3. Atbildi jautājumu par hercogisti

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vērtē apgalvojumus par hercogisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Saisti attēlu un skaidrojumu

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Papildini tekstu par hercogisti

Grūtības pakāpe: augsta

6
7. Pēti vēstures avotu par hercoga varu

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Nosaki atbilstošo saimniecības nozari

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Skaidro jēdzienus - saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pēti tekstu par saimniecību

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Raksturo hercogistes saimniecību un tirdzniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Raksturo zemnieku stāvokli

Grūtības pakāpe: augsta

8
13. Pēti vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Atbildi jautājumu par saimniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Atbildi jautājumu par kolonijām

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Pēti vēsturnieka viedokli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Atbildi jautājumu par preču plūsmu

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Pēti tekstu par Gambiju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Papildini tekstu par kolonijām

Grūtības pakāpe: augsta

10
20. Raksturo Krievijas ietekmes pieaugumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Atbildi jautājumu par hercogiem

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Nosaki hercogu devumu Kurzemei

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Atbildi jautājumu par Krievijas ietekmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Nosaki kartes informāciju

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. Vērtē apgalvojumus par hercogisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Pēti vēstures avotu par Bīroniem

Grūtības pakāpe: zema

2
27. Atbildi jautājumu par Jelgavu

Grūtības pakāpe: zema

1
28. Papildini tekstu par Jelgavu

Grūtības pakāpe: vidēja

7
29. Raksturo personību devumu

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Salīdzini viedokļus par hercogu

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Nosaki Bīronu dzimtas devumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Iepazīsti studiju saturu Jelgavas akadēmijā

Grūtības pakāpe: augsta

3
33. Nosaki hercogistes laika ietekmi

Grūtības pakāpe: zema

1
34. Nosaki devumu latviešu kultūrai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. Pēti pirmo ābeci latviešu valodā

Grūtības pakāpe: augsta

3
36. Atbildi jautājumus par kultūras mantojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. Izvēlies atbilstošo vārdu (UNESCO LNK)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. Atzīmē pareizo apgalvojumu par Suitu kultūrtelpu (UNESCO LNK)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. Vērtē apgalvojumus par kultūras mantojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
40. Pēti 16. - 18. gadsimta modi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

17
2. Hercogistes saimniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Kurzemes hercogistes koloniālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Bīronu laiks Kurzemē

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Jelgava - hercogistes galvaspilsēta

Grūtības pakāpe: vidēja

20
6. Kurzemes hercogistes mantojums

Grūtības pakāpe: vidēja

22
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

33

Materiāli skolotājiem