Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Raksturo Krievijas ietekmes pieaugumu 2p.
2. Atbildi jautājumu par hercogiem 1p.
3. Nosaki hercogu devumu Kurzemei 2p.
4. Atbildi jautājumu par Krievijas ietekmi 1p.
5. Nosaki kartes informāciju 1p.
6. Nosaki hercogu devumu Kurzemei 1p.
7. Pēti vēstures avotu par Bīroniem 2p.
8. Vērtē apgalvojumus par hercogisti 2p.