Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Atbildi jautājumu par kolonijām 2p.
2. Atbildi jautājumu par saimniecību 1p.
3. Atbildi jautājumu par kolonijām 1p.
4. Pēti vēsturnieka viedokli 2p.
5. Atbildi jautājumu par preču plūsmu 1p.
6. Pēti tekstu par Gambiju 2p.
7. Papildini tekstu par kolonijām 10p.