Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Nosaki hercogistes laika ietekmi 1p.
2. Nosaki devumu latviešu kultūrai 2p.
3. Pēti pirmo ābeci latviešu valodā 3p.
4. Atbildi jautājumus par kultūras mantojumu 2p.
5. Vērtē apgalvojumus par kultūras mantojumu 2p.
6. Pēti 16. - 18. gadsimta modi 1p.
7. Pēti zemnieku apģērbu 1p.
8. Papildini tekstu par kolonijām 10p.