Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumus par vēstures notikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Raksturo personību

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Nosaki atbilstošo jēdzienu

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Papildini tekstu par simbolu

Grūtības pakāpe: augsta

10
5. Analizē apgalvojumus par zemnieku stāvokli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Raksturo muižniecības situāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nosaki procesus Eiropā

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Atbildi jautājumus par karu un tā cēloni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Raksturo kara sākumu

Grūtības pakāpe: vidēja

8
10. Nosaki kara iznākumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Pēti ar karu saistītu leģendu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Raksturo saimniecību zviedru varas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pēti zviedru laiku vērtējumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Atbildi jautājumus par izglītību

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Vērtē apgalvojumus par zviedru varas laiku

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Pēti viedokli par zviedru laikiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Raksturo Ziemeļu kara sākumu

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Papildini stāstījumu par karadarbību

Grūtības pakāpe: augsta

12
19. Nosaki ar karu saistītu personību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Sakārto secīgi notikumus

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Pēti viedokli par kara sekām

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Atbildi jautājumus par Inflantiju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Analizē viedokli par Inflantiju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Nosaki jēdziena skaidrojumu

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Raksturo Inflantiju

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Pēti Krāslavas attīstību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Atbildi jautājumus par uzvārdu izcelsmi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Nosaki protestantisma izplatību

Grūtības pakāpe: zema

2
29. Raksturo Žečpospolitas lomu pretreformācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. Papildini tekstu par jezuītiem

Grūtības pakāpe: augsta

8
31. Atbildi jautājumus par Kalendāra nemieriem

Grūtības pakāpe: augsta

4
32. Vērtē viedokļus par jezuītu darbību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
33. Raksturo pārmaiņas katoļu baznīcā

Grūtības pakāpe: augsta

3
34. Salīdzini novadu attīstību

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Testi

1. Pārdaugavas hercogiste

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Poļu-zviedru karš

Grūtības pakāpe: vidēja

16
3. Zviedru laiki Vidzemē

Grūtības pakāpe: vidēja

12
4. Vidzemes pievienošana Krievijas impērijai

Grūtības pakāpe: vidēja

25
5. Inflantija

Grūtības pakāpe: vidēja

17
6. Pretreformācija un katoliskā atjaunotne

Grūtības pakāpe: vidēja

25
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

47

Materiāli skolotājiem