Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Pēti zviedru laiku vērtējumu 2p.
2. Raksturo saimniecību zviedru varas laikā 2p.
3. Atbildi jautājumus par izglītību 2p.
4. Atbildi jautājumu par J. Reiteru 1p.
5. Vērtē apgalvojumus par zviedru varas laiku 3p.
6. Pēti viedokli par zviedru laikiem 2p.