Teorija

Uzdevumi

1. Izvērtē apgalvojumus

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Nosaki jauno laiku izpausmes attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atbildi jautājumu par procesiem Livonijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pēti vēstures avotu par jaunajiem laikiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Papildini tekstu par jaunajiem laikiem

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Raksturo jauno laiku personību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Papildini tekstu par Livoniju

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Skaidro jaunajiem laikiem raksturīgus jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Analizē avota tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Saisti attēlu ar tekstu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Analizē vēstures avotus par reformāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nosaki reformācijas sekmētās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Pēti vēsturnieka secinājumus

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Raksturo reformācijas radītās pārmaiņas latviešiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Raksturo izglītību renesanses laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Pēti renesanses laika attēlu

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Analizē Plīnija tekstu par Rīgu

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Raksturo Rīgas humānisma pārstāvi

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Pēti iespieddarbu

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Nosaki attēla - iespieddarba raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Skaidro Livonijas laukiem raksturīgus jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Pēti attēlu un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Nosaki zemnieku stāvokļa raksturojumu

Grūtības pakāpe: augsta

8
25. Raksturo zemnieku ražotos produktus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Raksturo personību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Pēti vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Nosaki Livonijas kara cēloņus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Nosaki personības aprakstu

Grūtības pakāpe: augsta

2
30. Analizē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2
31. Papildini tekstu par kara sekām

Grūtības pakāpe: augsta

8

Testi

1. Jaunie laiki, to sākums Livonijā

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Reformācija Livonijā

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Reformācijas aizsāktās pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

17
4. Rīga renesanses un reformācijas laikmetā

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Zemnieku dzīve Livonijā

Grūtības pakāpe: vidēja

15
6. Livonijas karš

Grūtības pakāpe: vidēja

19
7. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

31

Materiāli skolotājiem