Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki Rīgas pilsonības kritēriju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pēti vēsturnieka viedokli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Analizē raksturojumu saikni

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Nosaki rātes uzdevumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Analizē avota informāciju

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Atbildi jautājumus par tirdzniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pēti tirgotāja attēlu

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Atbildi jautājumus par tirgotāju sadarbību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nosaki preču plūsmu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Savieto amata nosaukumu ar darbības raksturojumu

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Skaidro ar amatniecību saistītus jēdzienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Analizē avota informāciju par amatniecību

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Atbildi jautājumus par amatniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pēti amatnieka attēlu

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Atbildi jautājumu par ielām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Raksturo attēlā redzamo Rīgas būvi

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Nosaki atbilstošos notikumus Rīgā

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Papildini Rīgas raksturojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

6
20. Atbildi jautājumus par Melngalvju namu un brālību

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Nosaki attēlā redzamo

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Papildini faktus par Melngalvju namu

Grūtības pakāpe: augsta

7
23. Nosaki attēlā redzamo skulptūru

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Rīgas iedzīvotāji un pārvalde

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Tirdzniecība Rīgā

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Amatniecība Rīgā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
4. Rīga 14.-15. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

13
5. Melngalvju nams un brālība

Grūtības pakāpe: vidēja

13
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem