Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rīgas iedzīvotāji un pārvalde Rīgas iedzīvotāji un pārvalde viduslaikos.
2. Tirdzniecība Tirdzniecība viduslaiku Rīgā: tirdzniecības sakari, preces, tirgotāju raksturojums.
3. Amatniecība Amatniecība viduslaiku Rīgā.
4. Rīga 14.-15. gadsimtā Rīgas apbūve, plānojums, nozīmīgākās ēkas, ielas.
5. Melngalvju nams Melngalvju nams, tā vēsture.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki Rīgas pilsonības kritēriju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda, nostiprina izpratni, zināšanas.
2. Pēti vēsturnieka viedokli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi, teksta analīzes prasmi.
3. Analizē raksturojumu saikni 3. izziņas līmenis augsta 1p. Pilnveido attēla analīzes prasmi, papildina lasītprasmi, kritisko domāšanu.
4. Nosaki rātes uzdevumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
5. Skaidro jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
6. Analizē avota informāciju 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
7. Atbildi jautājumus par tirdzniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas un izpratni, pilnveido teksta analīzes prasmi.
8. Pēti tirgotāja attēlu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi analizēt attēlu, nostiprina zināšanas.
9. Atbildi jautājumus par tirgotāju sadarbību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas un izpratni.
10. Nosaki preču plūsmu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina zināšanas un izpratni.
11. Savieto amata nosaukumu ar darbības raksturojumu 1. izziņas līmenis zema 3p. Sekmē, nostiprina izpratni un zināšanas par viduslaiku amatiem.
12. Skaidro ar amatniecību saistītus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
13. Analizē avota informāciju par amatniecību 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
14. Atbildi jautājumus par amatniecību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
15. Pēti amatnieka attēlu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē prasmi analizēt attēlu, nostiprina zināšanas.
16. Atbildi jautājumu par ielām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka izpratni, nostiprina zināšanas.
17. Raksturo attēlā redzamo Rīgas būvi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina, nostiprina zināšanas, vizuālo atmiņu.
18. Nosaki atbilstošos notikumus Rīgā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina izpratni par laika skaitīšanu, prasmi saistīt attēlu ar tekstu, papildina zināšanas.
19. Papildini Rīgas raksturojumus 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, jēdzienu izpratni, lietojumu.
20. Atbildi jautājumus par Melngalvju namu un brālību 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nostiprina zināšanas un izpratni.
21. Nosaki attēlā redzamo 1. izziņas līmenis zema 1p. Sekmē attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.
22. Papildini faktus par Melngalvju namu 3. izziņas līmenis augsta 7p. Pārbauda, papildina un nostiprina zināšanas.
23. Nosaki attēlā redzamo skulptūru 3. izziņas līmenis augsta 1p. Sekmē attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rīgas iedzīvotāji un pārvalde 00:00:00 vidēja 10p. Rīgas pilsonība un pilsoņi, pārvalde, tās pienākumi.
2. Tirdzniecība Rīgā 00:00:00 vidēja 11p. Rīgas tirgotāji, to privilēģijas, organizācijas; preces, preču plūsma.
3. Amatniecība Rīgā 00:00:00 vidēja 14p. Amatniecības veidi, nozīme ekonomikā un pilsētvidē; jēdzienu noteikšana.
4. Rīga 14.-15. gadsimtā 00:00:00 vidēja 13p. Notikumi, pilsētvide, procesu raksturojums.
5. Melngalvju nams un brālība 00:00:00 vidēja 13p. Nama vēsture - tapšana, postījumi, atjaunošana; Melngalvju brālība.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 18p.