Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rīgas iedzīvotāji un pārvalde Rīgas iedzīvotāji un pārvalde viduslaikos.
2. Tirdzniecība Tirdzniecība viduslaiku Rīgā: tirdzniecības sakari, preces, tirgotāju raksturojums.
3. Amatniecība Amatniecība viduslaiku Rīgā.
4. Rīga 14.-15. gadsimtā Rīgas apbūve, plānojums, nozīmīgākās ēkas, ielas.
5. Melngalvju nams Melngalvju nams, tā vēsture.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki Rīgas pilsonības kritēriju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda, nostiprina izpratni, zināšanas.
2. Pēti vēsturnieka viedokli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, sekmē lasītprasmi, teksta analīzes prasmi.
3. Analizē raksturojumu saikni 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pilnveido attēla analīzes prasmi, papildina lasītprasmi, kritisko domāšanu.
4. Nosaki rātes uzdevumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
5. Skaidro jēdzienus 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
6. Analizē avota informāciju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
7. Atbildi jautājumus par tirdzniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas un izpratni, pilnveido teksta analīzes prasmi.
8. Pēti tirgotāja attēlu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē prasmi analizēt attēlu, nostiprina zināšanas.
9. Atbildi jautājumus par tirgotāju sadarbību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas un izpratni.
10. Nosaki preču plūsmu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas un izpratni.
11. Savieto amata nosaukumu ar darbības raksturojumu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Sekmē, nostiprina izpratni un zināšanas par viduslaiku amatiem.
12. Skaidro ar amatniecību saistītus jēdzienus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
13. Analizē avota informāciju par amatniecību 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas.
14. Atbildi jautājumus par amatniecību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
15. Pēti amatnieka attēlu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Sekmē prasmi analizēt attēlu, nostiprina zināšanas.
16. Atbildi jautājumu par ielām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka izpratni, nostiprina zināšanas.
17. Raksturo attēlā redzamo Rīgas būvi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina, nostiprina zināšanas, vizuālo atmiņu.
18. Nosaki atbilstošos notikumus Rīgā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina izpratni par laika skaitīšanu, prasmi saistīt attēlu ar tekstu, papildina zināšanas.
19. Papildini Rīgas raksturojumus 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, jēdzienu izpratni, lietojumu.
20. Atbildi jautājumus par Melngalvju namu un brālību 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina zināšanas un izpratni.
21. Nosaki attēlā redzamo 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sekmē attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.
22. Papildini faktus par Melngalvju namu 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Pārbauda, papildina un nostiprina zināšanas.
23. Nosaki attēlā redzamo skulptūru 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē attēla analīzes prasmi, papildina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rīgas iedzīvotāji un pārvalde 00:00:00 vidēja 10 p. Rīgas pilsonība un pilsoņi, pārvalde, tās pienākumi.
2. Tirdzniecība Rīgā 00:00:00 vidēja 11 p. Rīgas tirgotāji, to privilēģijas, organizācijas; preces, preču plūsma.
3. Amatniecība Rīgā 00:00:00 vidēja 14 p. Amatniecības veidi, nozīme ekonomikā un pilsētvidē; jēdzienu noteikšana.
4. Rīga 14.-15. gadsimtā 00:00:00 vidēja 13 p. Notikumi, pilsētvide, procesu raksturojums.
5. Melngalvju nams un brālība 00:00:00 vidēja 13 p. Nama vēsture - tapšana, postījumi, atjaunošana; Melngalvju brālība.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 18 p.