Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Skaidro ar amatniecību saistītus jēdzienus 2p.
2. Savieto amata nosaukumu ar darbības raksturojumu 3p.
3. Analizē avota informāciju par amatniecību 2p.
4. Pēti amatnieka attēlu 2p.
5. Atbildi jautājumus par amatniecību 3p.
6. Izvērtē secinājumus par amatniecību 2p.