Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Atbildi jautājumus par tirdzniecību 2p.
2. Pēti tirgotāja attēlu 2p.
3. Atbildi jautājumu par Lielo ģildi 2p.
4. Atbildi jautājumus par tirgotāju sadarbību 2p.
5. Nosaki preču plūsmu 2p.
6. Analizē avota informāciju 1p.