Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Nosaki Rīgas pilsonības kritēriju 1p.
2. Nosaki rātes uzdevumus 2p.
3. Atbildi jautājumus par tirdzniecību 2p.
4. Atbildi jautājumus par tirgotāju sadarbību 2p.
5. Savieto amata nosaukumu ar darbības raksturojumu 3p.
6. Atbildi jautājumus par amatniecību 3p.
7. Raksturo attēlā redzamo Rīgas būvi 2p.
8. Atbildi jautājumus par Melngalvju namu un brālību 3p.