Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo sabiedrības grupu

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Nosaki jēdzienu skaidrojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pēti vēstures avotu par vasaļiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Vērtē apgalvojumus par landtāgu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Atbildi jautājumus par landtāgu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Analizē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pēti vēstures avotu par landtāgu

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Atbildi jautājumu par Livonijas pilsētām

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Nosaki viduslaiku pilsētas pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Raksturo pilsētu attēlus

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Nosaki Hanzas savienības nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Atbildi jautājumus par tirdzniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nosaki viduslaiku preces

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Savieto svētku un nozīmīgo darbu dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Atbildi jautājumus par attēlu un brīvdienām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Pēti vēstures avotu par svētkiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Nosaki informāciju par svētkiem attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Iedzīvotāju kārtas Livonijā

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Livonijas zemeskungi un landtāgs

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Livonijas pilsētas

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Ikdiena un svētki Livonijā

Grūtības pakāpe: vidēja

15
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

24

Materiāli skolotājiem