Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Vērtē apgalvojumus par landtāgu 3p.
2. Atbildi jautājumu par landtāgu 1p.
3. Atbildi jautājumus par landtāgu 3p.
4. Analizē attēla informāciju 2p.
5. Pēti vēstures avotu par landtāgu 2p.