Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. Raksturo sabiedrības grupu 5p.
2. Nosaki jēdzienu skaidrojumu 2p.
3. Atbildi jautājumus par landtāgu 3p.
4. Analizē attēla informāciju 2p.
5. Atbildi jautājumu par Livonijas pilsētām 1p.
6. Raksturo pilsētu attēlus 3p.
7. Nosaki viduslaiku preces 2p.
8. Savieto svētku un nozīmīgo darbu dienas 4p.
9. Nosaki informāciju par svētkiem attēlā 2p.