Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Savieto svētku un nozīmīgo darbu dienas 4p.
2. Atbildi jautājumu par svētkiem 1p.
3. Atbildi jautājumus par attēlu un brīvdienām 3p.
4. Pēti vēstures avotu par svētkiem 3p.
5. Nosaki informāciju par svētkiem attēlā 2p.
6. Nosaki Hanzas savienības nozīmi 2p.