Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iedzīvotāju kārtas Iedzīvotāju kārtu veidošanās viduslaiku Livonijā, vasaļu pienākumi; leimaņi un kuršu ķoniņi; zemnieku stāvoklis.
2. Livonijas zemeskungi un landtāgs Livonijas zemeskungi (bīskapi, mestrs) un landtāgs.
3. Livonijas pilsētas Livonijas pilsētu raksturojums, tirdzniecības nozīme to izaugsmē. Hanzas savienības loma.
4. Ikdiena un svētki Ikdiena un svētki Livonijā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo sabiedrības grupu 1. izziņas līmenis zema 5p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, jēdzienu izpratni.
2. Nosaki jēdzienu skaidrojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina izpratni, nostiprina zināšanas.
3. Pēti vēstures avotu par vasaļiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, darbu ar vēstures avotu, prasmi veikt secinājumus.
4. Vērtē apgalvojumus par landtāgu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē kritisko domāšanu, pārbauda zināšanas.
5. Atbildi jautājumus par landtāgu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildina izpratni, nostiprina zināšanas.
6. Analizē attēla informāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē vizuālā vēstures avota vērtēšanas prasmi, nostiprina zināšanas.
7. Pēti vēstures avotu par landtāgu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sekmē lasītprasmi, darbu ar vēstures avotu, prasmi veikt secinājumus.
8. Atbildi jautājumu par Livonijas pilsētām 1. izziņas līmenis zema 1p. Papildina, nostiprina izpratni.
9. Nosaki viduslaiku pilsētas pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē lasītprasmi, papildina zināšanas un izpratni par viduslaiku pilsētu pazīmēm.
10. Raksturo pilsētu attēlus 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pilnveido pētīšanas prasmes un iemaņas, papildina zināšanas.
11. Nosaki Hanzas savienības nozīmi 2. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina izpratni, nostiprina zināšanas.
12. Atbildi jautājumus par tirdzniecību 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina, nostiprina zināšanas par preču pārvietošanu.
13. Nosaki viduslaiku preces 1. izziņas līmenis zema 2p. Papildina, nostiprina zināšanas.
14. Savieto svētku un nozīmīgo darbu dienas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sekmē izpratni un zināšanas par nozīmīgu dienu saikni ar baznīcas ietekmi.
15. Atbildi jautājumus par attēlu un brīvdienām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pilnveido prasmi vērtēt attēla informāciju, nostiprina zināšanas.
16. Pēti vēstures avotu par svētkiem 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pilnveido lasītprasmi, kritisko domāšanu; papildina zināšanas.
17. Nosaki informāciju par svētkiem attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē prasmi vērtēt vizuālo informāciju, nostiprina zināšanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iedzīvotāju kārtas Livonijā 00:00:00 vidēja 13p. Iedzīvotāju kārtu raksturojums, pienākumi, tiesības.
2. Livonijas zemeskungi un landtāgs 00:00:00 vidēja 11p. Livonijas augstāko kārtu raksturojums, nozīme, ietekmes jomas.
3. Livonijas pilsētas 00:00:00 vidēja 15p. Livonijas pilsētu noteikšana, lielākās pilsētas, Hanzas loma, pilsētnieku nodarbošanās.
4. Ikdiena un svētki Livonijā 00:00:00 vidēja 15p. Ikdienas un svētku atšķirības; svētku saikne ar kristietību; svētki pilsētās.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 24p.