Teorija

Uzdevumi

1. Atbildi jautājumus par Livoniju

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Papildini tekstu par Livoniju

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Atbildi jautājumus par pārvaldi Livonijā

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Atbildi jautājumus par Livonijas ordeni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Nosaki ordeņbrāļu pienākumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Skaidro jēdzienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Papildini tekstu par Livonijas ordeņbrāļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

8
9. Atbildi jautājumu par bīskapu valsti

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Raksturo arhibīskapa valdījumus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Raksturo arhibīskapa pienākumus

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Ievieto trūkstošos vārdus

Grūtības pakāpe: augsta

9
14. Atbildi jautājumu par Rīgu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Nosaki cīņas par Rīgu cēloni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Atbildi jautājumus par varu Livonijā

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Livonijas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Livonijas ordeņa valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Rīgas arhibīskapija un bīskapu valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

18
4. Cīņa par varu Rīgā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem