15.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs VĒSTURĒ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Livonija Livonijas izveidošanās un vispārīgs raksturojums.
2. Livonijas ordenis Vācu ordeņa atzars - Livonijas ordenis, tā varas dalījums, darbības raksturojums.
3. Bīskapu valstis Rīgas arhibīskapijas raksturojums, Kurzemes, Tērbatas, Sāmsalas-Vīkas bīskapijas.
4. Cīņa par kundzību Livonijā Cīņa par kundzību Livonijā starp Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par Livoniju 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
2. Papildini tekstu par Livoniju 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Papildina, nostiprina zināšanas.
3. Atbildi jautājumus par pārvaldi Livonijā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sekmē izpratni par pārvaldi, pārbauda, nostiprina zināšanas.
4. Skaidro jēdzienus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina jēdzienu izpratni, zināšanas.
5. Atbildi jautājumus par Livonijas ordeni 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni.
6. Nosaki ordeņbrāļu pienākumus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildina, nostiprina izpratni, lasītprasmi.
7. Skaidro jēdzienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
8. Papildini tekstu par Livonijas ordeņbrāļiem 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Papildina, nostiprina zināšanas.
9. Atbildi jautājumu par bīskapu valsti 1. izziņas līmenis zema 1p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
10. Raksturo arhibīskapa valdījumus 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sekmē izpratni par Rīgas arhibīskapiju, pārbauda, nostiprina zināšanas.
11. Skaidro jēdzienus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nostiprina jēdzienu izpratni, zināšanas.
12. Raksturo arhibīskapa pienākumus 3. izziņas līmenis augsta 2p. Papildina, pārbauda zināšanas un izpratni.
13. Ievieto trūkstošos vārdus 3. izziņas līmenis augsta 9p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu izpratni.
14. Atbildi jautājumu par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sekmē darbu ar attēlu, nostiprina, pārbauda zināšanas.
15. Nosaki cīņas par Rīgu cēloni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda izpratni, sekmē formulējumu apguvi.
16. Atbildi jautājumus par varu Livonijā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Livonijas raksturojums 00:00:00 vidēja 16p. Livonijas teritorijas, varu raksturojums.
2. Livonijas ordeņa valsts 00:00:00 vidēja 15p. Livonijas ordeņa vadība, pārvalde, teritorija, mestra tiesības un pienākumi.
3. Rīgas arhibīskapija un bīskapu valstis 00:00:00 vidēja 18p. Rīgas arhibīskapa vadošās lomas raksturojums, pārvaldes kārtība, zemes un ietekme.
4. Cīņa par varu Rīgā 00:00:00 vidēja 10p. Konfliktējošās puses, konflikta cēloņi, norise, atrisinājums.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 19p.