Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Livonija Livonijas izveidošanās un vispārīgs raksturojums.
2. Livonijas ordenis Vācu ordeņa atzars - Livonijas ordenis, tā varas dalījums, darbības raksturojums.
3. Bīskapu valstis Rīgas arhibīskapijas raksturojums, Kurzemes, Tērbatas, Sāmsalas-Vīkas bīskapijas.
4. Cīņa par kundzību Livonijā Cīņa par kundzību Livonijā starp Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par Livoniju 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas.
2. Papildini tekstu par Livoniju 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
3. Atbildi jautājumus par pārvaldi Livonijā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē izpratni par pārvaldi, pārbauda, nostiprina zināšanas.
4. Skaidro jēdzienus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina jēdzienu izpratni, zināšanas.
5. Atbildi jautājumus par Livonijas ordeni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni.
6. Nosaki ordeņbrāļu pienākumus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina, nostiprina izpratni, lasītprasmi.
7. Skaidro jēdzienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina jēdzienu zināšanas.
8. Papildini tekstu par Livonijas ordeņbrāļiem 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Papildina, nostiprina zināšanas.
9. Atbildi jautājumu par bīskapu valsti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas.
10. Raksturo arhibīskapa valdījumus 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sekmē izpratni par Rīgas arhibīskapiju, pārbauda, nostiprina zināšanas.
11. Skaidro jēdzienus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina jēdzienu izpratni, zināšanas.
12. Raksturo arhibīskapa pienākumus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina, pārbauda zināšanas un izpratni.
13. Ievieto trūkstošos vārdus 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Sekmē lasītprasmi, jēdzienu izpratni.
14. Atbildi jautājumu par Rīgu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sekmē darbu ar attēlu, nostiprina, pārbauda zināšanas.
15. Nosaki cīņas par Rīgu cēloni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda izpratni, sekmē formulējumu apguvi.
16. Atbildi jautājumus par varu Livonijā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas, izpratni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Livonijas raksturojums 00:00:00 vidēja 16 p. Livonijas teritorijas, varu raksturojums.
2. Livonijas ordeņa valsts 00:00:00 vidēja 15 p. Livonijas ordeņa vadība, pārvalde, teritorija, mestra tiesības un pienākumi.
3. Rīgas arhibīskapija un bīskapu valstis 00:00:00 vidēja 18 p. Rīgas arhibīskapa vadošās lomas raksturojums, pārvaldes kārtība, zemes un ietekme.
4. Cīņa par varu Rīgā 00:00:00 vidēja 10 p. Konfliktējošās puses, konflikta cēloņi, norise, atrisinājums.
5. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 19 p.