Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo hroniku

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Izvēlies mērķi Indriķa hronikas tapšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Raksturo hroniku

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Izvēlies mērķi Atskaņu hronikas tapšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Pēti hronikas vēstījumu

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Pēti hronikas vēstījumu

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Nosaki Indriķa hronikas nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Nosaki Atskaņu hronikas nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Pēti vēstures avotu par lībiešiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Izvērtē apgalvojumus par latgaļiem

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Pēti vēstures avotu par latgaļiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Atbildi jautājumus par latgaļu pakļaušanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Izvērtē apgalvojumus par kuršiem

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Atbildi jautājumus par kuršu cīņām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Atbildi jautājumus par zemgaļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Pēti vēstures avotu par zemgaļiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Atbildi jautājumus par zemgaļu pretošanos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām

Grūtības pakāpe: augsta

7
21. Savieto jēdzienus ar to skaidrojumiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Nosaki krustnešu panākumu cēloni

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Senākie rakstītie vēstures avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Vietējās ciltis un iekarotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. Lībiešu un latgaļu pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Kuršu un zemgaļu cīņas un pakļaušana

Grūtības pakāpe: vidēja

24
5. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem