Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Pēti vēstures avotu par lībiešiem 3p.
2. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu 2p.
3. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu 2p.
4. Atbildi jautājumu par līviem jeb lībiešiem 1p.
5. Pēti vēstures avotu par latgaļiem 3p.
6. Atbildi jautājumus par latgaļu pakļaušanu 2p.