Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. Izvērtē apgalvojumus par kuršiem 3p.
2. Atbildi jautājumus par kuršu cīņām 2p.
3. Pēti hronikas vēstījumu 4p.
4. Pēti vēstures avotu par zemgaļiem 2p.
5. Atbildi jautājumus par zemgaļiem 2p.
6. Atbildi jautājumus par zemgaļu pretošanos 2p.
7. Papildini tekstu par vietējo cilšu cīņām 7p.
8. Papildini tekstu par vietējo cilšu pakļaušanu 2p.