Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Savieto jēdzienus ar to skaidrojumiem 3p.
2. Raksturo hroniku 2p.
3. Raksturo hroniku 3p.
4. Atbildi jautājumus par lībiešu pakļaušanu 2p.
5. Izvērtē apgalvojumus par latgaļiem 3p.
6. Atbildi jautājumus par kuršu cīņām 2p.
7. Atbildi jautājumus par zemgaļu pretošanos 2p.
8. Nosaki krustnešu panākumu cēloni 2p.