Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Pēti avotu par ordeņa izveidi 2p.
2. Pēti hronikas vēstījumu 4p.
3. Pēti vēstures avotu par lībiešiem 3p.
4. Izvērtē apgalvojumus par latgaļiem 3p.
5. Izvērtē apgalvojumus par kuršiem 3p.
6. Atbildi jautājumus par zemgaļiem 2p.