Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Raksturo hroniku 2p.
2. Raksturo hroniku 3p.
3. Izvēlies mērķi Indriķa hronikas tapšanai 4p.
4. Izvēlies mērķi Atskaņu hronikas tapšanai 2p.
5. Nosaki Indriķa hronikas nozīmi 2p.
6. Nosaki Atskaņu hronikas nozīmi 2p.
7. Atbildi jautājumu par hronikas tekstu 1p.